24
جولای

کامران مهدویان

از شما و تمامی اعضای تیم هاکتان تشکر میکنم

مهمترین موردی که به من کمک کرد قطعا در دسترس بودن و راهنمایی های مداوم از طرف تیم هاکتان بود که باعث موفقیت این پرونده شد