24
جولای

مجید حنیفیان

با سلام و احترام

از تمامی اعضای هلدینگ هاکتان برای کمک به من در فرایند ثبت شرکت کمال تشکر را دارم

و این تجربه بی قیاسی برای من بود ، همکاری تیم شما و تعهد و توجه به قوانین روز اروپا موجب شد بدون تاخیر و در بهترین حالت ثبت و دریافت کارت به خوبی برای بنده انجام بشه