عقد قرارداد و ارسال مدارک

در این مرحله، شما باید تمام مدارک و اسناد مورد نیاز برای مهاجرت را جمع‌آوری و ترتیب دهید

سپس با عقد قرارداد و دریافت اطلاعات کامل از وکلای هلدینگ هاکتان اقدام به ارسال مدارک خود نمایید

این می‌تواند شامل اسناد تحصیلی، سوابق کاری، گواهی‌های بهداشتی، و سایر مدارک مرتبط با مهاجرت شما باشد