شروع پروسه مهاجرتی

در این مرحله، شما باید مطابق با نوع مهاجرتی که انتخاب کرده‌اید (مثل مهاجرت کاری یا تحصیلی)، مراحل مرتبط با اخذ ویزا یا اقامت دائم را انجام دهید

این می‌تواند شامل مصاحبه‌ها، ارائه مدارک، و پیروی از قوانین مهاجرتی مربوطه باشد