16
فوریه

پناهندگی یا حمایت بین المللی

پناهنده

به دلیل وقایع روی داده در کشورهای اروپایی؛ وضعیتی می باشد که به فرد خارجی با دلایل به حق در خصوص اینکه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی متحمل ظلم خواهد گردید و به سبب ترس از این وضعیت در خارج از کشور متبوع خود قرار گرفته و از حفاظت آن کشور بهره نبرده و یا به سبب ترس مورد بحث تمایلی به بهره بردن از آن حفاظت نداشته است و یا افراد بدون تابعیت که در اثر یکسری وقایع در خارج از کشوری که در آن زندگی می کرده قرار گرفته، نمی تواند که به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مورد بحث تمایلی به بازگشت به آنجا ندارد، پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد.در تعریف “پناهجو” ذکر شده در ماده ۶۱ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸ و تاریخ ۰۴/۰۴/۲۰۱۳، اتباع خارجی که از کشورهای عضو شورای اروپا که فهرست آن در زیر درج گردیده آمده و از کشور ما تقاضای حفاطت بین المللی نموده اند را نیز شامل می گردد.

مشاهده کشور های عضو در شورای اروپا

پرچم کشورکشورتاریخ الحاق
جمهوری آذربایجانآذربایجان۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
آلبانیآلبانی۱۳ ژوئیه ۱۹۹۵
آلمانآلمان۱۳ ژوئیه ۱۹۵۰
آندوراآندورا۱۰ نوامبر ۱۹۹۴
اتریشاتریش۱۶ آوریل ۱۹۵۶
ارمنستانارمنستان۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
اسپانیااسپانیا۲۴ نوامبر ۱۹۷۷
استونیاستونی۱۴ مه ۱۹۹۳
اسلواکیاسلواکی۳۰ ژوئن ۱۹۹۳
اسلوونیاسلونی۱۴ مه ۱۹۹۳
اوکرایناوکراین۹ نوامبر ۱۹۹۵
ایتالیاایتالیاپایه‌گذار
جمهوری ایرلندایرلندپایه‌گذار
ایسلندایسلند۷ مارس ۱۹۵۰
بریتانیابریتانیاپایه‌گذار
بلژیکبلژیکپایه‌گذار
بلغارستانبلغارستان۷ مه ۱۹۹۲
بوسنی و هرزگوینبوسنی و هرزگوین۲۴ آوریل ۲۰۰۲
پرتغالپرتغال۲۲ سپتامبر ۱۹۷۶
ترکیهترکیه۹ اوت ۱۹۴۹
جمهوری چکجمهوری چک۳۰ ژوئن ۱۹۹۳
مقدونیه شمالیجمهوری مقدونیه۹ نوامبر ۱۹۹۵
دانمارکدانمارکپایه‌گذار
روسیهروسیه۲۸ فوریه ۱۹۹۶
رومانیرومانی۷ اکتبر ۱۹۹۳
سان مارینوسن مارینو۱۶ نوامبر ۱۹۸۸
سوئدسوئدپایه‌گذار
سوئیسسوییس۶ مه ۱۹۶۳
صربستانصربستان۳ آوریل ۲۰۰۳
فرانسهفرانسهپایه‌گذار
فنلاندفنلاند۵ مه ۱۹۸۹
قبرسقبرس۲۴ مه ۱۹۶۱
کرواسیکرواسی۶ نوامبر ۱۹۹۶
گرجستانگرجستان۲۷ آوریل ۱۹۹۹
لتونیلاتویا۱۰ فوریه ۱۹۹۵
لیختن‌اشتاینلوگزامبورگپایه‌گذار
لهستانلهستان۲۶ نوامبر ۱۹۹۱
لیتوانیلیتوانی۱۴ مه ۱۹۹۳
لیختن‌اشتاینلیختن‌اشتاین۲۳ نوامبر ۱۹۷۸
مالتمالت۲۹ آوریل ۱۹۶۵
مجارستانمجارستان۶ نوامبر ۱۹۹۰
مولداویمولداوی۱۳ ژوئیه ۱۹۹۵
موناکوموناکو۵ اکتبر ۲۰۰۴
مونته‌نگرومونته‌نگرو۱۱ مه ۲۰۰۷
نروژنروژپایه‌گذار
هلندهلندپایه‌گذار
یونانیونان۹ اوت ۱۹۴۹

پناهنده مشروط

به دلیل وقایع روی داده در خارج از کشورهای اروپایی؛ وضعیتی می باشد که به فرد خارجی با دلایل به حق در خصوص اینکه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی متحمل ظلم خواهد گردید و به سبب ترس از این وضعیت در خارج از کشور متبوع خود قرار گرفته و از حفاظت آن کشور بهره نبرده و یا به سبب ترس مورد بحث تمایلی به بهره بردن از آن حفاظت نداشته است و یا افراد بدون تابعیت که در اثر یکسری وقایع در خارج از کشوری که در آن زندگی می کرده قرار گرفته، نمی تواند که به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مورد بحث تمایلی به بازگشت به آنجا ندارد، پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد.

تا زمانی که به کشور ثالث فرستاده شود، به اقامت پناهنده مشروط در ترکیه اجازه داده می شود.

ترکیه با استفاده از حق انتخاب پیش بینی شده از منظر مکان در ماده ۱ قرارداد ژنو به تاریخ ۱۹۵۱ با “محدودیت جغرافیای” موافقت نموده است. بر این اساس پناهنده مشروط شخصی می باشد که به دلیل وقایع روی داده در خارج از اروپا، با ادعای اینکه دارای شروط لازم برای پناهجویی می باشد، با هدف پناهندگی در کشور ثالث، از ترکیه درخواست حفاظت بین المللی می نماید.

حمایت ثانویه

وضعیتی می باشد که در آن فردی که پناهنده و یا پناهنده مشروط نبوده، اما در صورتی که به کشور مبداء و یا کشور محل اقامت خود بازگردانده شود؛
الف) محکوم به اعدام خواهد گردید و یا حکم اعدام وی اجراء خواهد شد،
ب) در معرض شکنجه، رفتار ها و یا مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر قرار خواهد گرفت،
ج) در شرایط جنگ مسلحانه خارجی و یا داخلی، به دلیل خشونت بدون تبعیض برای شخص وی تهدید های جدی وجود داشته باشد؛ به شخص خارجی و یا بدون تابعیت که نتواند از حفاظت های کشور مبداء و یا کشوری که در آن زندگی می نموده بهره مند گردد و یا به دلیل تهدید مورد بحث تمایلی به استفاده از آن را نداشته باشد پس از انجام امور تعیین وضعیت اعطاء می گردد.

حقوق و تعهدات

اصول کلی
افرادی که در وضعیت حفاظت بین المللی قرار دارند از شرط اصل تقليل معاف می باشند. امکانات و حقوقی که برای مراجعه کنندگان، افرادی که مراجعه آنها را گردیده و یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی می باشند، نباید بیشتر از حق و امکاناتی که برای اتباع ترکیه در نظر گرفته می شود تفسير گردد.

آموزش
افرادی که مراجعه نموده و یا دارای وضعیت حفاظت بین المللی می باشد و اعضای خانواده های آنهاء یا کارت شناسایی که متناسب با وضعت آنها تنظیم گردیده است، می توانند از خدمات آموزشی دوره ابتدایی در راهنمایی بهره مند گردد. افراد مشمول حفاظت موقت نیز به همان ترتیب می تواند با کارت شناسایی حفاظت موقت” که برای آنها تنظیم گردیده است به آموزش دسترسی داشته باشد. در رابطه با اتباع خارجی مورد بحثاء اسال و اصول مربوط به خدمات آموزشی با بخشنامه شماره ۲۱۲۰۱۴ تنظيم شده از سوی وزارت آموزش ملی، تعیین گردیده است.

دسترسی به خدمات و کمک های اجتماعی
از میان افرادی که مراجعه نموده اند و یا دارای وضعیت حفاطت بین المللی و یا در وضعیت حفاظت موت می باشند. برای کسانی که نیازمند باشند، به واسطه ياد همبستگی و کمک های اجتماعی در استاندار، امکان دسترسی به خدمات و کمک های اجتماعی فراهم می گردد.

سلامت
از میان افرادی که دارای وضيت حفاطات بین المللی می باشند و با مراجعه نموده اند: الف – کسانی که فاقد بیمه بوده و توان پرداخت ندارند شامل أحكام قانون بیمه عمومی و بیمه های اجتماعی به شماره ۵۵۱۰ و تاریخ ۳۱ / ۰۵ / ۲۰۰۶ می گردد. جهت پرداخت حق بیمه های افرادی که قرار است از بیمه سلامت عمومی بهره مند گردند، از بودجه اداره كل تقيل می گردد. برای اتباع خارجی ای که دارای نیازهای ویژه هستند و از سوی وزارتخانه ادامه للمه درمانی مناسب تلقی شود، محدودیت زمانی یک ساله وجود نخواهد داشت. برای پرداخت حق بیمه افرادی که از بیمه درمانی عمومی بهره مند می شود ، بودجه اداره کل کمک هزینه ای در نظر گرفته می شود. کل یا درصد مشخصی از حق ليصه از کسانی که حق بيمه آنها توسط اداره کل پرداخت می شود، با توجه به توانایی پرداخت آنها درخواست می شود. اتباع خارجی که درخواست آنها به طور منفی از طرف اداره نهایی شود، از شمول بیمه درمان عمومی خارج می شوند. به افرادی که بعدها ثابت گردد که دارای بیمه بهداشت و درمان بوده و با توان پرداخت هزینه ها را داشته و یا مراجعه را تها جهت درمان انجام داده است، باید ظرف حداکثر در روز برای پایان دادن بیمه بهداشت و درمان به سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی نماید و هزینه های درمان و دارو از قرد مربوطه پس گرفته خواهد شد. از سوی دیگر خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی دارای وضعیت حفاظت موقت لبز بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه حفاظت موقت تعریف گردیده است

اشتغال در رابطه با دسترسی به بازار کار
الف- فرد مراجعه کننده و با پناهنده مشرو، شش ماه پیش از تاریخ مراجعه برای حفاظت بین المللی، می توانند برای کسب اجازه کار مراجعه الميلد یہ افراد پناهنده و یا دارنده وضعیت حفاظت تلوی، پس از اخذ وضعيت می توانند به صورت مستقل و یا در جایی مشغول به کار کردند. در رابطه با مشاعل ممنوع برای اتباع خارجی، احکام سایر مقررات محفوظ می باشد. کارت شناسایی که به فرد دارای وضعیت حفاظت ثانوی و با پناهنده داده می شود، به جای اجازه کار لیز معتبر می باشد و این شرایط در کارت شناسایی تن درج می گردد.

ب- دسترسی فرد دارای وضعیت حفاظت ثانوي و يا بدهنده به بازار کار، در صورتی که شرایط اقتصادی در حوزنی در رابطه با استخدام و تحولات کاری در وضعیت بازار کار ایجاب نماید، می تواند به حوزه های کشاورزی، صنعتی و یا خدمات حرفه و کسب و کاری مشخص و یا به منطقه جغرافیایی خاصی محدود گردد. اما برای پناهجویان و دارندگان حفاظت ثانوي که برای مدت سه سال در ترکیه اقامت نموده باشند و یا با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده باشند و یا دارای فرزندی که شهروند ترکیه است باشد، اين محدوديت ها اعمال نخواهد گرديد.

ج- اول و اساس مربوط به اشتغال افراد دارای وضعیت حقات بین المللی و یا افراد مراجعه کننده، با اخذ نظر از وزارت خانه، از سوی وزارتخانه کار و امور اجتماعی تعیین می گردد. در این راستا از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ با شماره ۲۹۶۹۵ آئین نامه ملیلی بر اشتغال افراد مراجعه کننده ایران حفاظت بین المللی و افراد دارای وضعیت حنات بين المللي” تنظيم گرديده است. مقد رأت مل لوط به اشتغال اتباع سنتول یه که تحت حفاظت موقت می باشند نیز با اخذ نظر از وزارت خانه ما طی فعالیت های تحت مدیریت وزارت کار و تامین اجتماعی تهیه گردیده است، تحت عنوان آئين نامه هیات وزرا به شماره ۲۰۱۶ / ۸۳۷۵ به تاريخ ۱۵ / ۰۱ / ۲۰۱۶ و شماره ۲۹۵۹۴ در روزنامه ثبت نجاری منتشر گردیده است.

مستمری به غیر از افرادی که بر اساس ماده ۷۲ قانون مراجعانشان بنيرفته نشده و افرادی که بر اساس ماده ۷۹ تحت ارزیابی تسریع شده قرار می گیرند مراجعه کنندگانی که ثابت کردند نیازمند می باشد. با اخذ موافقت از اداره دارایی، در چارچوب اصول و اساس تعیین شده از سوی وزارت خانه می تواند خرجی داند شود.

مسئولیت ها
فرد دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده، علاوه بر مسئولیت های ذکر شده در بخش سوم قانون شماره ۶۴۵۸

الف – اطلاعات بروز خود در خصوص وضعیت اشتغال خود را ظرف سی روز اطلاع دهد

ب- درآمد، اموال منقول و غیر منقول خود را طرف سی روز اطلاع دهد

ج- تغییرات آدرس، هویتی و تاهل خود را ظرف بیست روز اطلاع دهد

د- در صورتی که ثابت گرند از امکانات، خدمات و کمک های تامین شده برای وی، به ناحق استفاده می نماید، قستی و یا تمام هزینه های آنها را پرداخت نماید

ر- مواردی که در چهارچوب مقررات از سوی اداره کل مهاجرت از وی خواسته شده است

بر عهده وی می باشد. برای کسانی در چارچوب مقررات مربوطه مسئولیت های خود را رعایت نمی نمایند و کسانی که در خصوص مراجعه آنها و وضعیت حفالت بین المللی آنها حكم منفی و نامطلوبی صادر گردیده است، به غیر از حق آموزش و بهداشت، از جهت بهره مندی از سایر حقوق محدودیت هایی اعمال خواهد گردید.