28
دسامبر

نمونه قرارداد اقامت کشور پرتغال

امروزه مهاجرت به کشور پرتغال از روش ویزای استارت آپ، ثبت شرکت و تمکن مالی در پرتغال بیش از پیش برای ایرانیان اهمیت پیدا کرده است، در ادامه مفاد قرار داد اقامت کشور پرتغال را با هم برسی میکنیم.

ماده یک: طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت هاکتان توریزم تراول به شماره ثبت ۴۴۰۶۶۹ ثبت شده در آنکارا ترکیه به نشانی محله جمهوریت بلوار آتاتورک پلاک ۸۵ طبقه ۹ واحد ۱۷ تلفن ۰۵۵۲۶۸۰۵۵۴۶ که از این پس طرف اول خوانده می‌شود و آقای ……………….. متولد ……………….. به شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. و به شماره ملی ……………….. به ……………….. و به شماره تلفن ثابت ……………….. و شماره همراه ……………….. که از این پس به عنوان طرف دوم خوانده خواهد شد، به شرح زیر منعقد می‌گردد.

ماده دو: موضوع قرارداد

مشاوره و اخذ اقامت کشور پرتغال از طريق استارت آپ ویزا، ثبت شرکت و یا تمکن مالی بدون نیاز به سرمایه گذاری و یا افتتاح بیزینس فعال.

ماده سه: مدت قرارداد

مدت قرار داد از پیش پرداخت تا اخذ اقامت نفر اول حداکثر یکسال و برای اعضاء خانواده شش ماه پس از نفر اول می‌باشد.

ماده چهار: مبلغ قرارداد

 مبلغ قابل پرداخت جهت انجام تعهدات ماده دو مبلغ ……………….. یورو که نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:

1 –مبلغ ……………….. هزار یورو در هنگام عقد قرارداد

2 –مبلغ ……………….. هزار یورو در هنگام نامه اینکبوتری

3 –مبلغ ……………….. هزار یورو در هنگام دعوتنامه

4 –مبلغ ……………….. هزار يورو در هنگام دریافتن ویزا

5 –مبلغ ……………….. هزار يورو در هنگام دریافتن کارت نفر اول

6 –مبلغ ……………….. هزار يورو در هنگام دریافتن کارت همسروفرزندان

تبصره یک: کلیه هزینه های مربوط به بلیط رفت و برگشت، گشت شهری، خوراک و پوشاک و محل اقامت شخصی بعهده طرف دوم قرارداد می‌باشد

ماده پنج: تعهدات و مسئولیت های طرف اول

1 – طرف اول متعهد می‌گردد که پس از امضاء و تايید این قرارداد و متعاقب آن دریافت حق الزحمه ذکر شده در ماده چهار این قرارداد و دریافت مدارک مورد نیاز اقدامات خود را تا صدور كارت اقامت کشور پرتغال برای طرف دوم انجام و پیگیری نماید.

2 – طرف اول موظف است که اطلاعات کامل، صحیح و مستند به طرف دوم در مورد شرایط و کلیه هزینه هاي اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت تجاری در کشور پرتغال را ارائه دهد.

3 – طرف اول موظف است که اطلاعات واقعی و به روز به طرف دوم در مورد مقررات و ضوابط و شرایط اخذ اقامت و همچنین چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه های زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم گیری طرف دوم موثر می‌باشد را ارايه دهند.

4 – طرف اول موظف است که صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده توسط طرف دوم را بررسی کرده و تایید نماید (مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با طرف دوم می‌باشد).

5 – در صورتیکه طرف اول با دریافت حق الزحمه و مدارک مربوطه در موعد مقرر به هر دلیلی نتواند اقدامات خود را در جهت اخذ اقامت در کشور پرتغال انجام دهد می بایست حق الزحمه دریافتی را بدون هیچ کم و کاستی به طرف دوم عودت نماید و یا با هماهنگی طرف دوم کشور دیگری را در اتحادیه اروپا برای دریافت بلوکارت به طرف دوم معرفی و جایگزین نماید.

6 – طرف اول به درخواست طرف دوم و با اخذ هزینه های خارج از مورد قرارداد فوق برای انجام مواردی مانند: ترانسفر و گشت شهری، اجاره اتومبیل، اجاره خانه و یا ویلا، مترجم، راهنمای محلی، ، وکیل دعاوی، خدمات بیمارستانی و… اعلام آمادگی می‌نماید. همچنین صرف اراِیه مشاوره در خصوص موارد ذکر شده یا سایر ملزومات اقامت طرف دوم که بدون هر گونه اقدام فیزیکی مشمول هزینه مجزا برای طرف دوم نخواهد بود ضمن آنکه طرف اول متعهد می‌گردد مشاوره و راهنمایی لازم در خصوص تاسیس شرکت مد نظر طرف دوم را تا پایان تاسیس شرکت مذکور به طرف دوم ارائه نماید.

7 – وظیفه خدمات رسانی طرف اول در قرارداد فوق تنها تا مرحله اجرای تعهدات ماده 2 بوده و پس از اجرای آن طرف اول فاقد هرگونه مسئولیتی می‌باشد.

ماده شش: تعهدات و مسئولیت های طرف دوم

1– طرف دوم موظف به تحویل کلیه مدارک درخواستی طرف اول بصورت ترجمه رسمی انگلیسی و تائیدیه دادگستری و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت نیاز برای مدارک باید تائید یه سفارت کشور پرتغال در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اخذ نماید، صحت و مسئولیت مدارک فوق به عهده طرف دوم بوده و در صورت وجود هرگونه سوءاستفاده و عدم رعایت قانون مبلغ پیش پرداخت در ماده 4 به عنوان جبران خسارت ضبط می‌گردد و طرف دوم کلیه حقوق قانونی جهت طرح شکایت را از این طریق از خود سلب می‌نماید.

2– طرف دوم باید دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران باشد که حداقل 2 سال اعتبار داشته باشد و همچنین به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.

3– طرف دوم بر مبنای ماده 4 این قرارداد حق الزحمه طرف اول و هزینه های مربوط به ثبت شرکت و اخذ اقامت کشور پرتغال را در زمان های تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. بدیهی است که عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ضرر و زیان ناشی از آن مستقیما به عهده طرف دوم خواهد بود.

4– طرف دوم موظف است که کلیه شرایط و قوانین حاکم در کشور پرتغال را رعایت کرده و مسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان پروسه اخذ اقامت و بعد از آن مستقیما به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این مورد به عهده نمیگیرد

ماده هفت: فسخ قرارداد

 1- درصورتیکه طرف دوم جهت اخذ اقامت اروپا از طریق تاسیس شرکت در کشور پرتغال، مدارک غیرواقعی و یا جعلی به طرف اول ارائه نماید و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود طرف اول حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله اجرای تعهدات خود قرارداد به طور یک طرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام نماید.(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مربوطه انجامی)

2- درصورتیکه طرف دوم مشکل حقوقی و یا کیفری در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد به شکلی که ثبت شرکت و اخذ اقامت از کشور پرتغال برای وی مقدور نباشد قرارداد یک طرف و بدون نیاز به هرگونه تشریفات فسخ و در این صورت طرف اول میتواند نسبت به وصول کلی مطالبات خود اقدام نماید.

3- درصورتیکه طرف دوم از زمان امضاء قرارداد تا قبل از اقدام برای دریافت وقت سفارت از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد)، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید. دراین صورت طرف اول پس از کسر ۳۰ در صد از مبلغ کل قرارداد الباقی مبلغ پرداختی طرف دوم را مسترد خواهد کرد.

4- درصورتیکه طرف دو م بعد از دریافت وقت سفارت ( VFS) از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد) ، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید . دراین صورت طرف دوم موظف به پرداخت کل مبلغ قرارداد به طرف اول می باشد.

ماده هشت: موارد قهری و فورس ماژور

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه بوده و انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، طرفین میتوانند درخواست تمدید مدت قرارداد را از طرف دیگری مطرح نمایند . بدیهی است که در مدت وجود موارد قهری و توقف کار، هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت و فسخ از طرف دیگر را نخواهند داشت.

ماده نه: حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود ،کلیه اختلافات حاصل از اجرای تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند. در غیر اینصورت به حل موضوع اختلاف، با انتصاب شخصی که مورد تائید هر دو طرف باشد به عنوان حکم طرفین خواهند پرداخت که در این صورت مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتیکه موضوع توسط حکم مرضی الطرفین نیز قابل حل و فصل نبوده هر یک از طرفین میتوانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 ماده ده: نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردیده. هرگاه یکی از طرف نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده  باشد، کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی ذکر شده در این قرارداد با پست سفارشی وبا اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده  تلقی خواهند شد.

ماده یازده: نسخه های قرارداد:

این قرارداد در یازده ماده و دو تبصره و در دو نسخه متحد الشکل تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که بین آنها مبادله گردیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد را دارند.

         طرف اول شرکت هاکتان توریزم تراول                                                   طرف دوم ………………..