هاکتان کمپانی چیست؟

حدود ده سال قبل ایده ساخت و راه اندازی بزرگترین شرکت فارسی زبانان در خارج از مرزها در جمع هم دانشگاهی های استارت خورد و پس از سالها این امر به ظهور رسید. در سال 2019 شرکتی در کشور ترکیه با نام تجاری هاکتان تراول با شماره ثبت 440669 آغاز به فعالیت نمود و در این مدت تلاش کردیم تا با جذب کارشناس متخصص در امور مختلف بتوانیم بهترین خدمات ممکن را به تمامی مشتریان ارائه نماییم… 

ثبت شرکت هاکتان تراول

با شماره بازرگانی 440669

در تاریخ 2019

اسناد ثبت هلدینگ هاکتان تراول

با شماره بازرگانی 440669

در تاریخ 2019

همکاری با شرکت گیدا تیجارت لیمیتد

با ثبت شرکت هاکتان گروپ گیدا تیجارت لیمیتد با شماره بازرگانی 442003 در تاریخ 20.01.2020 این مجموعه فعالیت نزدیکی با این شرکت برقرار کرد