بهاره رهنما

ویزا ترکیه

ویزای کانادای خودم رو با دقت، نظم و ترتیب خوبی که بچه های نیلگام داشتند خیلی سریع دریافت کردم. کارشناسان نیلگام از صفر تا صد انجام کار همراهی و حمایت کردند و این فرآیند بدون دردسر انجام شد..