مشاوره با متخصصان هاکتان

در گام دوم پس از مطالعه متن قرارداد ، مشاوره مستقیم با متخصصان امور مهاجرتی و اقامتی هلدینگ هاکتان می باشد تا پلن و مسیر مهاجرتی شما به طور کامل بررسی و تنظیم شود

Select Your Language
Select Your Language
زبان خود را انتخاب کنید