تاپو با سند مالکیت

14
فوریه

تاپو یا سند مالکیت

خرید ملک برای اتباع خارجی بسیار راحت تر شده است. ستاد مشترک ترکیه٬ وزارت دفاع ملی٬ وزارت محیط زیست و شهرسازی و اداره کل دفتر ثبت احوال و کاداستر...

ادامه مطلب
    Select Your Language
    Select Your Language
    زبان خود را انتخاب کنید